The fight won't die- an unoficial Flowerdene story

Note: Translation Thoughts ActionsIt was a month, since Eli died. Or rather, disappeared, Maria hoped. Right now, she sat in the room where she cooks and brews Alcohol, thinking about what happened.

Dlaczego walczyłam? Dla Eliego.
Dlaczego on walczył? Dla dobra ludzi!


(Why did I fight? For Eli
Why did he fight? For the good of the people)She opened a bottle of Vodka, to help her think, and poured a cup

Dlaczego walczyli przeciwko nam? Byliśmy dobrzy? Czy ci drudzy byli źli?
(Why were we fought? We were good. Were the others bad?)
She needed a second
Przeciesz nikt nie chciał zła! Nikt nie chciał żeby ludzią żyło się źle!
(nobody wanted that the people live a Bad live! Nobody wanted evil!)
Another glass
No… może te ośmiornice… Wynajęły Golemów żeby go zabiły!
(Maybe rubbery men? They hired clay men to kill him!)
More Vodka
Co myślisz głupia babo! To nie ma sensu… tylko czemu walczyli? A, co ważniejsze, co z pracą Eliego?
(What are you thinking, you idiot! That doesn’t make sense! But why did they fight. And more importantly what to do with Eli’s work?)
A fifth cup
Nie można pozwolić,żeby poszła na marne. Trzeba ją kontynuować! Ludzie w Spite nie będą żyć w biedzie!
(we can’t allow it to go away. We need to continue! Spite won’t be poor anymore!)
Even more Vodka
Ale co po tym jak będą żyć w normalnych warunkach? Kontynuacja jego pracy! Trzeba uwolnić tych biedaków! Trzeba wyrzucić mistrzów z naszej dzielnicy! Nikt ich tam nie chce! Tak by Eli chciał!
(But what after they live in normal conditions? CONTINUE! We need to free Spite. We need to throw them out from our quarter! Nobody wants them There! Eli wanted it that way!)
Cups seven and eight
Eli… nie umarłeś na marne, o ile nie żyjesz! A jeśli przeszedłeś na tamten świat, to mam nadzieje że jesteś w niebie… cholera! Ja tego jetem k__wa pewna! No, bo kto by CIEBIE dał do piekła? Nikt! Jesteś bohaterem. Jak na razie, tylko dzielnicowym, ale daj mi dwadzieścia, trydzieści lat na wytrenowanie ludzi, a kiedy przyjdzie nasz czas, będziesz bohaterem państwowym. Jak skończymy za ciebie, co zacząłeś WSZYSCY będą pamiętać Antona Petrowa, bohaterskiego rosjanina, który dla Spite, dla jej wolności, dla jej mieszkańców i za swoje przekonania dał życie. Jescze Flowerdene nie zginęła póki my żyjemy!
(Eli, you didn’t die without a reason. If you did. And if you are on the other side, I hope you are in heaven. damn! I f___ing know you are there! Who would put YOU in hell? Nobody You are a Hero! Right know, only of a quarter. But give me 20, 30 years to train people, and once our time comes, you will be the hero of a nation! When we finish what you started, ALL will remember EVERYONE will remember Anton Petrow, the russian hero, who gave his life away for Spite. For its people, its freedom and his believes. Flowerdene didn’t die until we live!)
Countless glasses later, at least for her, since she forgot how to count after the fifth, she had made a decission. She would continue Eli’s work. Even, if it would cost her her lie. Now, she needed to write it down, to remember it after she became sober, so she wouldn’t forget. Who knows whether she would take over Spite. But she wanted to change it. She would make Spite great, She will change everything. She will help, as best as she can.
edited by Rysiek on 10/19/2016
edited by Rysiek on 10/19/2016